Agrīnās intervences pakalpojuma grupiņas bērniem

Agrīnās intervences pakalpojuma grupiņas bērniem

Agrīnās intervences pakalpojuma grupiņas bērniem

Darbu uzsākušas jaunas Agrīnās intervences pakalpojuma grupiņas bērniem no 3 mēnešiem līdz 3 gadu vecumam.