Aizbildņu apmācības - Februāris

AIZBILDŅU MĀCĪBAS

 

Ģimenes atbalsta centrs “Dūja” ar 2024.gada 3.februāri uzsāk aizbildņu apmācības.

“Apmācību programma aizbildņiem izstrādāta, lai sniegtu zināšanas un padziļinātu izpratni par aizbildnībā esoša bērna vajadzībām, gan arī nodrošinātu aizbildnim nepieciešamo atbalstu un gūto prasmju praktisku pielietojumu.”
*No 2023.gada 1.aprīļa ieceltiem aizbildņiem 6 mēnešu laikā apgūstama Aizbildņu mācību programma.

PAR MĀCĪBU KURSU:

Mācības uzsākās: 2024.gada 3.februārī, plkst. 10:00 – 16:00, klātiene.
Vieta: Brīvības Gatve 195-28, Rīga.
Pasniedzēji: Inta Zālīte, Inese Bordāne, Aurika Zīvere
Apmācību dienas: 03.02.2024; 10.02.2024 17.02.2024; 24.02.2024; 02.03.2024; 07.03.2024; 09.03.2024

TĒMAS:

  • Bērna attīstības vajadzību apmierināšana un kavētās attīstības novēršana;
  • Bērnam nozīmīgu emocionālo saikņu ietekme un atbalstīšana;
  • Drošu un atbalstošu mūžilgu attiecību veidošana;
  • Bēŗna pozitīvas pašapziņas veidošana;
  • Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un aizbildnības tiesiskie aspekti;
  • Kā aizbildnim palīdzēt sev, lai palīdzētu bērnam.

ILGUMS UN FORMA:

  • Kopā 56 akadēmiskās stundas.
  • 7 Apmācību dienas pa 8 akad.st.
  • Apmācības notiek klātienē Brīvības Gatve 195-28, Rīga. Dažas tēmas tiks apgūtas “ZOOM”

SAVU DALĪBU VAR PIETEIKT:

rakstot e-pastā: [email protected] – norādot savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju vai aizpildot pieteikšanās formu: https://forms.gle/M3n7kb3zAKq8r6zN6

*Mācības ir bez maksas Atbalsta centra “DŪJA” sadarbības ģimenēm. (Vienošanos par sadarbību ir iespējams noslēgt!)