Aizbildņu mācības programmas uzsākšana Liepājā

Aizbildņu mācības programmas uzsākšana Liepājā

 

Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs “Liepāja” ar 2024.gada 7.Martu uzsāk aizbildņu mācības.

“Apmācību programma aizbildņiem izstrādāta, lai sniegtu zināšanas un padziļinātu izpratni par aizbildnībā esoša bērna vajadzībām, gan arī nodrošinātu aizbildnim nepieciešamo atbalstu un gūto prasmju praktisku pielietojumu.”

*No 2023.gada 1.aprīļa ieceltiem aizbildņiem 6 mēnešu laikā mācību programma apgūstama obligāti.

PAR MĀCĪBU KURSU:

Mācības uzsākās: 2024.gada 7.Martā, klātiene.
Vieta: Brīvības iela 9, Liepāja, LV-3401
Apmācību dienas: 07.03.2024; …

TĒMAS:

Bērna attīstības vajadzību apmierināšana un kavētās attīstības novēršana;
Bērnam nozīmīgu emocionālo saikņu ietekme un atbalstīšana;
Drošu un atbalstošu mūžilgu attiecību veidošana;
Bēŗna pozitīvas pašapziņas veidošana;
Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un aizbildnības tiesiskie aspekti;
Kā aizbildnim palīdzēt sev, lai palīdzētu bērnam.

ILGUMS UN FORMA:

Kopā 56 akadēmiskās stundas.
7 Apmācību dienas pa 8 akad.st.
Apmācības notiek klātienē Brīvības iela 9, Liepāja, LV-3401, Rīga. Dažas tēmas tiks apgūtas “ZOOM”

SAVU DALĪBU VAR PIETEIKT:

Rakstot e-pastā: [email protected] – norādot savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju vai zvanot mob.26011395.
* 2024.gada pirmā aizbildņu mācību grupa jau gandrīz nokomplektēta, bet vēl ir iespēja pievienoties!

Aicinām aizbildņus pieteikties un apgūt mācību programmu!
*Mācības ir bez maksas Atbalsta centra “Liepāja” sadarbības ģimenēm. (Vienošanos par sadarbību ir iespējams noslēgt!)