Ikgadējās pilnveides apmācības audžuģimenēm 8ak.h.

Ikgadējās pilnveides apmācības audžuģimenēm 8ak.h.

Ikgadējās pilnveides apmācības audžuģimenēm 8ak.h.

Ģimeņu atbalsta centrs “Dūja”

Ikgadējās pilnveides apmācības audžuģimenēm 8ak.h.

Zoom platformā

8. un 9. jūnijā no plkst. 17.00-20.00

Lektore mag. psih. Aija Centnere

Tēmas:

✔ Audžuvecāku iespējas veicināt bērna pašregulāciju un paškontroli. Pozitīvas disciplinēšanas paņēmieni.

✔ Kā motivēt audžu bērnu mācībām un jaunu prasmju apgūšanai? Sistēmas bērnu īpatnības un motivācijas attīstība.

Dalību pieteikt pie sava sociālā darbinieka

Liene Pieče 26 687 670 vai Ineta Pavlovoča – Gleizde

Uzaicinājums zoom tiks nosūtīts katram personīgi!