AGRĪNĀS INTERVENCES PAKALPOJUMS

Pakalpojums tiek nodrošināts Kurzemes ģimeņu atbalsta centrā “Liepāja”

Iespējamās zīdaiņu un mazuļu grupas:

Galvenais mērķis – vecāka un bērna piesaistes veicināšana, emocionālo attiecību veicināšana bērna fiziskā stāvokļa un fiziskās attīstības novērošana, veicināšana.

Vardarbības prevencija.

Praktiska atbalsta sniegšana ar bērnu pārtiku.

Galvenais mērķis – vecāka un bērna piesaistes veicināšana, emocionālo attiecību veicināšana, fiziskā stāvokļa un fiziskās attīstības novērošana, valodas attīstības novērošana, spēlēšanās veicināšana.

Vardarbības prevencija.

Praktiska atbalsta sniegšana ar bērnu pārtiku.

Galvenais mērķis – vecāka un bērna piesaistes veicināšana, emocionālo attiecību veicināšana, valodas attīstības novērošana, spēlēšanās veicināšana, koncentrēšanās veicināšana.

Vardarbības prevencija.

Praktiska atbalsta sniegšana ar bērnu pārtiku.

Pakalpojuma mērķis:

Agrīnās intervences pakalpojums sociālās sistēmas ietvaros ir veidota ar mērķi veicināt vecāka un bērna piesaisti, uzlabot bērnu aprūpes prasmes, veicināt vecāka spēju sniegt mazulim aprūpi un gādību.

Grupu nodarbības notiek reizi nedēļā.

Agrīnās intervences pakalpojuma, jeb mazuļu skoliņas mērķa grupa ir māmiņas un tēti, kuriem ir zīdainis vai mazulis vecumā no 3 mēnešiem līdz 3 gadiem.

Šis ir laika posms, kad bērns ļoti strauji attīstās un kvalitatīva laika pavadīšana kopā ar bērnu ir būtisks pamats bērna attīstības veicināšanai. Tāpat vecums no dzimšanas līdz 3 gadiem ir ļoti būtisks piesaistes veidošanās procesā.

Nodarbībās bērns un viņa vecāks ir iesaistīti attīstošās, piesaisti veicinošās grupas nodarbībās, tiek veicināta kvalitatīva laika pavadīšana, tiek veicināta bērna aprūpe, vecāku aprūpes prasmes.

Nodarbībās tiek integrētas programmas BEA (Bērna emocionālās audzināšanas) tēmas, kā arī Theraplay metode, kas ir brīnišķīga metode piesaistes veicināšanai, emocionālo vajadzību atpazīšanai.