Atbalsta pakalpojumi AIZBILDŅIEM

“Sociālā atbalsta un izglītības fonds” atbalsta centri Rīgā, Daugavpilī, Tukumā, Liepājā, Smiltenē piedāvā AIZBILDŅIEM sekojošus pakalpojumus:

  • Individuālas konsultācijas un sarunu vakarus topošajiem aizbildņiem;
  • Piedāvājam psihologa, atbalsta grupu pakalpojumus aizbildņiem.
  • Psihologa konsultācijas un atbalsta grupas pieejamas atbalsta punktos visā Latvijas teritorijā.
  • Sadarbībā ar Labdarības organizācijām varam piedāvāt pirmo atbalstu tikko ģimenē uzņemtam bērnam.

DARBINIEKI: Atbalsta pakalpojums AIZBILDŅIEM

RĪGĀ: Atbalsta centrs “Dūja”

Sociālā darbiniece, silto graudu speciāliste.

Pakalpojumi: Silto graudu terapija, adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 26 884 944

E-pasts: [email protected]

Ģimenes asistentu koordinātore, sociālā darbiniece.

Pakalpojumi: Ģimenes asistenta pakalpojums, adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 29 128 214

E-pasts: [email protected]

Sociālais darbinieks, supervizore, atbalsta grupu vadītāja, silto graudu speciāliste.

Pakalpojumi: Vardarbībā cietušām personām, silto graudu terapija, adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenē, specializētajām audžuģimenēm

Tel: +371 22 335 274

E-pasts: [email protected]

Atbalsta centra koordinators, sociālā darbinieka palīgs.

Pakalpojumi: Vardarbībā cietušām personām, adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenē, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 25 915 513

E-pasts: [email protected]

Psiholoģe, attīstošais pedagogs un atbalsta grupu vadītāja.

Pakalpojumi: Adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 62 005 081

Psiholoģe un atbalsta grupu vadītāja.

Pakalpojumi: Adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 62 005 081

Psiholoģe, teraplay spēļu terapijas speciāliste.

Pakalpojumi: Adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 62 005 081

Psiholoģe un atbalsta grupu vadītāja.

Pakalpojumi: Vardarbībā cietušām personām, adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 62 005 081

Psiholoģe un atbalsta grupu vadītāja adoptētājiem.

Pakalpojumi: Adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm.

Tel: +371 62 005 081

Psiholoģe.

Pakalpojumi: Adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 62 005 081

Psiholoģe, smilšu spēļu terapijas speciāliste.

Pakalpojumi: Adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenē, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 62 005 081