Atbalsta pakalpojumi AUDŽUĢIMENĒM

“Sociālā atbalsta un izglītības fonds” atbalsta centri Rīgā, Daugavpilī, Tukumā, Liepājā, Smiltenē piedāvā topošajām un esošajām AUDŽUĢIMENĒM sekojošus pakalpojumus:

  • Individuālas konsultācijas un sarunu vakarus ģimenēm, personām, kas vēlas kļūt par audžuģimeni;
  • Psihologa izpētes veikšanu un atzinuma sagatavošanu iesniegšanai bāriņtiesā.
  • Mācības topošajām audžuģimenēm profesionālu speciālistu un pieredzējušu ģimeņu vadībā.
  • 5 soļu mācību programma izstrādāta Latvijā, balstoties uz Latvijas profesionāļu un Latvijas audžuģimeņu pieredzi.
  • Piedāvājam psihologa, sociālā darbinieka, atbalsta grupu pakalpojumus audžuģimenēm.
  • Piedāvājam citu speciālistu – montessori pedagoga; logopēda; fizioterapeita; psihoterapijas speciālistu atbalstu audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam.
  • Piedāvājam pieredzējušas audžuģimenes – mentora atbalstu.
  • Psihologa konsultācijas un atbalsta grupas pieejamas daudzos atbalsta punktos Latvijā.
  • Vismaz reizi gadā tiek organizētas 8h pilnveides mācības audžuģimenēm
  • Sadarbībā ar Labdarības organizācijām varam sniegt pirmo atbalstu, tikko ģimenē ievietotam bērnam.

DARBINIEKI: Atbalsta pakalpojums SPECIALIZĒTAJĀM AUDŽUĢIMENĒM

RĪGĀ: Atbalsta centrs “Dūja”

Sociālā darbiniece, silto graudu speciāliste.

Pakalpojumi: Silto graudu terapija, adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 26 884 944

E-pasts: [email protected]

Ģimenes asistentu koordinātore, sociālā darbiniece.

Pakalpojumi: Ģimenes asistenta pakalpojums, adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 29 128 214

E-pasts: [email protected]

Sociālais darbinieks, supervizore, atbalsta grupu vadītāja, silto graudu speciāliste.

Pakalpojumi: Vardarbībā cietušām personām, silto graudu terapija, adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenē, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 22 335 274

E-pasts: [email protected]

Atbalsta centra koordinators, sociālā darbinieka palīgs.

Pakalpojumi: Vardarbībā cietušām personām, adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 25 915 513

E-pasts: [email protected]

Psiholoģe, attīstošais pedagogs un atbalsta grupu vadītāja.

Pakalpojumi: Adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 62 005 081

Psiholoģe un atbalsta grupu vadītāja.

Pakalpojumi: Adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 62 005 081

Psiholoģe, teraplay spēļu terapijas speciāliste.

Pakalpojumi: Adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 62 005 081

Psiholoģe un atbalsta grupu vadītāja.

Pakalpojumi: Vardarbībā cietušām personām, adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 62 005 081

Psiholoģe un atbalsta grupu vadītāja adoptētājiem.

Pakalpojumi: Adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm.

Tel: +371 62 005 081

Psiholoģe.

Pakalpojumi: Adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 62 005 081

Reitterapijas speciāliste. (Baldone)

Pakalpojumi: Audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 62 005 081

Kanisterapijas speciāliste.

Pakalpojumi: Audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 62 005 081

Kustību terapeite, silto graudu speciāliste.

“Kustība var aizstāt visas pasaules zāles, bet neviena zāle nevar aizstāt kustību”

Pakalpojumi: Silto graudu terapija, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 62 005 081

Psiholoģe, smilšu spēļu terapijas speciāliste.

Pakalpojumi: Adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 62 005 081

Juriste.

Pakalpojumi: Vardarbībā cietušām personām, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 62 005 081