Atbalsta pakalpojumi AUDŽUĢIMENĒM

“Sociālā atbalsta un izglītības fonds” atbalsta centri Rīgā, Daugavpilī, Tukumā, Liepājā, Smiltenē piedāvā topošajām un esošajām AUDŽUĢIMENĒM sekojošus pakalpojumus:

  • Individuālas konsultācijas un sarunu vakarus ģimenēm, personām, kas vēlas kļūt par audžuģimeni;
  • Psihologa izpētes veikšanu un atzinuma sagatavošanu iesniegšanai bāriņtiesā.
  • Mācības topošajām audžuģimenēm profesionālu speciālistu un pieredzējušu ģimeņu vadībā.
  • 5 soļu mācību programma izstrādāta Latvijā, balstoties uz Latvijas profesionāļu un Latvijas audžuģimeņu pieredzi.
  • Piedāvājam psihologa, sociālā darbinieka, atbalsta grupu pakalpojumus audžuģimenēm.
  • Piedāvājam citu speciālistu – montessori pedagoga; logopēda; fizioterapeita; psihoterapijas speciālistu atbalstu audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam.
  • Piedāvājam pieredzējušas audžuģimenes – mentora atbalstu.
  • Psihologa konsultācijas un atbalsta grupas pieejamas daudzos atbalsta punktos Latvijā.
  • Vismaz reizi gadā tiek organizētas 8h pilnveides mācības audžuģimenēm
  • Sadarbībā ar Labdarības organizācijām varam sniegt pirmo atbalstu, tikko ģimenē ievietotam bērnam.