Atbalsta pakalpojumi SPECIALIZĒTAJĀM AUDŽUĢIMENĒM

“Sociālā atbalsta un izglītības fonds” atbalsta centri Rīgā, Daugavpilī, Tukumā, Liepājā, Smiltenē piedāvā topošajām un esošajām SPECIALIZĒTAJĀM AUDŽUĢIMENĒM* sekojošus pakalpojumus:

  • Psihologa izpētes veikšanu un atzinuma sagatavošanu iesniegšanai bāriņtiesā, lai kļūtu par specializēto audžuģimeni.
  • Mācības topošajām specializētajām audžuģimenēm profesionālu speciālistu un pieredzējušu ģimeņu vadībā (24 h).
  • Piedāvājam psihologa, sociālā darbinieka, atbalsta grupu pakalpojumus.
  • Piedāvājam citu speciālistu – montessori pedagoga; logopēda; fizioterapeita; psihoterapijas speciālistu atbalstu specializētajai audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam.
  • Piedāvājam pieredzējušas audžuģimenes – mentora atbalstu.
  • Psihologa konsultācijas un atbalsta grupas pieejamas daudzos atbalsta punktos Latvijā.
  • Vismaz reizi gadā tiek organizētas 8h pilnveides mācības.
  • Sadarbībā ar Labdarības organizācijām varam sniegt pirmo atbalstu, tikko ģimenē ievietotam bērnam.

*) Latvijā pastāv divas audžuģimeņu specializācijas – KRĪZES AUDŽUĢIMENES (uzņem bērnu krīzes situācijā); AUDŽUĢIMENE BĒRNAM AR SMAGIEM FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM, kuram noteikta īpašā kopšana.