Atbalsta pakalpojumi VIESĢIMENĒM

“Sociālā atbalsta un izglītības fonds” atbalsta centri Rīgā, Daugavpilī, Tukumā, Liepājā, Smiltenē piedāvā VIESĢIMENĒM sekojošus pakalpojumus:

  • Individuālas konsultācijas un sarunu vakarus topošajām viesģimenēm.
  • Piedāvājam psihologa, atbalsta grupu pakalpojumus viesģimenēm.
  • Psihologa konsultācijas un atbalsta grupas pieejamas atbalsta punktos visā Latvijas teritorijā.
  • Sadarbībā ar Labdarības organizācijām varam piedāvāt pirmo atbalstu tikko ģimenē uzņemtam bērnam.