SILTO GRAUDU TERAPIJA

Attīstošas nodarbības, kas mazina stresu un veicina bērnu attīstību

“Sociālā atbalsta un izglītības fonds” atbalsta centrs “DŪJA”, Rīgā piedāvā bērniem un jauniešiem apmeklēt silto graudu terapijas nodarbības – Laimes bļodu!

Laimes bļodu apmeklē gan mazi bērni, kuriem patīk meklēt graudos dārgumus, iepazīstot savas emocijas, gan jaunieši līdz 17 gadu vecumam, ar kuriem kopīgās spēles un sarunās labāk iepazīstam sevi un tiek mazināts stress. Graudi kā jebkurš silts pieskāriens rada mieru, kas nepieciešams attīstībai. Tomēr galvenais ir speciālista darbs un sadarbība ar vecākiem, lai tiktu veicināta ģimenes savstarpējā mijiedarbība, palīdzot mūsu bērniem un jauniešiem augt veseliem un līdzsvarotiem.

SILTO GRAUDU TERAPIJA

Nodarbības siltajos graudos bērniem un jauniešiem palīdz novērst stresa radītos traucējumus, uzlabo bērna fizisko un psihoemocionālo stāvokli. Iepazīstot sevi un savas emocijas, viņi mācās noturību pret stresu, ko rada gan iekšējie, gan ārējie stresori, kā arī atpazīt situācijas, kuras var izraisīt ilgstošu stresu, un reaģēt uz tām.

Āda ir mūsu lielākais maņu orgāns un to klāj tūkstošiem receptoru. Graudi rada impulsus uz receptoriem un pa nervu ceļiem nonāk smadzenēs, mazinot stresa radītos hormonus, uzlabojot ādas asins apgādi, vielmaiņas procesus un līdzsvarojot smadzeņu darbību.

Šīs nodarbības iesakām bērniem, kuriem nepieciešama:

 • Trauksmes mazināšana;
 • Adaptācija bērnudārzā, skolā u.c. pārejas posmos;
 • Bērniem ar emocionāla rakstura grūtībām;
 • Emocionālo stāvokļu atpazīšanas iemaņu veidošana;
 • Atpūtai un relaksācijai, iekšējās harmonijas atgūšanai kādā trauksmainā dzīves posmā.
 • Bailes;
 • Atturēšanās no kontaktēšanās ar līdzcilvēkiem;
 • Miega traucējumi;
 • Koncentrēšanās un atmiņas grūtības;
 • Apātija vai tieši otrādi — pastiprināta trauksme;
 • Nespēja adaptēties jaunās situācijās (bērnudārzs, skola);
 • Tiki — nagu graušana, runas traucējumi, acu mirkšķināšana;
 • Grūtības kontrolēt savas emocijas.

Iekāpjot silto graudu kastē, apberoties ar tiem un pildot dažādus vingrinājumus.
Pirmā – konsultācija ar vecākiem, lai iepazītos, precizētu nodarbību mērķi.
Turpmākās nodarbības – Brīvā, vingrinājumu un relaksējošā daļa. Atbalsts ģimenei un komunikācija laika posmā, kamēr tiek apmeklētas nodarbības.

Uz nodarbību bērnam līdzi jāņem ērtas drēbes, tīras zeķītes.
Ierodoties nodarbības telpā veic standarta dezinfekcijas pasākums. Pirms nodarbības vienmēr aiziet uz tualeti, nomazgā rokas, uzvelk šortus un zeķītes, pēc vajadzības.

Nodarbības ilgums – 50 minūtes.

Nosacīti nodarbībai ir 3 daļas:

 1. Brīvā daļa, kurā speciālists vēro bērna vispārīgo attīstību atbilstoši vecumposmam.
 2. Vingrinājumu daļa, kurā ar uzdevumu palīdzību tiek risinātas bērnu grūtības.
 3. Relaksējošā daļa bērni veic elpošanas vingrinājumus.

Silto graudu terapiju ir iespējams apmeklēt Brīvības gatvē 195

Atbalsta centra sadarbības ģimenēm nodarbības ir bez maksas.
Ģimenēm, kurām nav kāds no ārpusģimenes statusiem, toties vēlās savu bērnu/s vest uz silto graudu terapijas nodarbībām, maksa ir 45,00 eiro

Ja vēlaties pieteikties nodarbībām vai arī uzzināt vairāk informācijas par pakalpojumu, to ir iespējams izdarīt zvanot – Tālr. 62005081, mob. 25915513 vai rakstot e-pastā: [email protected].

DARBINIEKI: Silto graudu terapija

RĪGĀ: Atbalsta centrs “Dūja”

Sociālā darbiniece, silto graudu speciāliste.

Pakalpojumi: Silto graudu terapija, adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 26 884 944

E-pasts: [email protected]

Sociālais darbinieks, supervizore, atbalsta grupu vadītāja, silto graudu speciāliste.

Pakalpojumi: Vardarbībā cietušām personām, silto graudu terapija, adoptētājiem, aizbildņiem, audžuģimenē, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 22 335 274

E-pasts: [email protected]

Kustību terapeite, silto graudu speciāliste.

Pakalpojumi: Silto graudu terapija, audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm.

Tel: +371 62 005 081