Atbalsta pakalpojumi ADOPTĒTĀJIEM

“Sociālā atbalsta un izglītības fonds” atbalsta centri Rīgā, Daugavpilī, Tukumā, Liepājā, Smiltenē piedāvā topošajiem un esošajiem ADOPTĒTĀJIEM sekojošus pakalpojumus: