Topošo sociālo mentoru mācības

Topošo sociālo mentoru mācības

 

Mācības sociālajiem mentoriem, kuri sniegs atbalstu jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, pēc pilngadības sasniegšanas – līdz 21 gada vecumam, ja jaunietis turpina mācības līdz 24 gadu vecumam.

Ilgums: 24 akad.st.

Mācību forma: 70% mācību klātienē, 30% attālināti Mācību forma:
Apmācību vieta: Ar Jūliju macības norisināsies trīs Latvijas vietās: Rīgā, Liepājā un Rēzeknē.

Uz sociālo mentoru mācībām topošos mentorus nosūta Sociālais dienests, slēdz līgumu par mācību nodrošināšanu.

Labklājības ministrijas Atbalsta grozā jauniešiem paredzējusi finansēt – sociālo mentoru mācības; sociālo mentoru atbalstu; atbalsta grupas un finansēt pabalstu finanšu pratības apguvei.

Par jaunieša sociālo mentoru var kļūt t.sk. gan audžuģimene, gan aizbildnis pēc jaunieša pilngadības.

Mācībās tiks apgūts:

  • Sociāla mentora pakalpojuma saturs.
  • Darbs ar bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem pirms un pēc pilngadības sasniegšanas;
  • Ar pakalpojuma nodrošināšanu saistīti aspekti.

Vairāk informācijas un savu dalību, ieinteresētību var pieteikt: Rakstot e-pastā: [email protected] – norādot savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju vai zvanot mob.29110236.