Pasākumi Kurzemē “Izaugt ģimenē”

Pasākumi Kurzemē “Izaugt ģimenē”

Lai atbalstītu un motivētu potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros visās Kurzemes pašvaldībās tiks rīkoti vismaz divi izglītojoši pasākumi – sarunu rīti un vakari “Izaugt ģimenē”. Uz pasākumu tiks gaidīts ikviens interesents, kurš vēlas kļūt par aizbildni, adoptētāju, audžuģimeni, vai interesē jautājumi par bērniem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes.

Pasākumos būs iespēja uzzināt informāciju, kas ir aizbildnis, adoptētājs un audžuģimene un kā par tādu kļūt, kā arī iepazīt pieredzējušu audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju pieredzes stāstus. Izglītojošos pasākumus vadīs gan speciālisti, kas strādā ar bērnus uzņemošajām ģimenēm, gan ģimenes, kuras jau līdz šim savā aprūpē uzņēmušas bez vecāku gādības palikušus bērnus.

Izglītojošos pasākumus “Izaugt ģimenē” organizē Sociālo pakalpojumu aģentūras Kurzemes reģiona ģimeņu atbalsta centrs “Liepāja” un tie ir plānoti katrā Kurzemes reģiona pašvaldībā. Pirmie sarunu vakari norisinājās Liepājā 27.septembrī un Aizputē 30.septembrī, savukārt oktobrī visi interesenti tiks aicināti uz sarunu vakariem Priekulē, Rucavā un Mērsragā.