Uz vasaru atskatoties!

Uz vasaru atskatoties!

Uz vasaru atskatoties!

Paldies Darmštates iniciatīvas fondam (Darmštate ir Liepājas pilsētas sadraudzības pilsēta) par sniegto atbalstu audžuģimenēm un audžuģimenēs ievietotajiem bērniem.

Projekta rezultāti tika sasniegti.
1. 30 augustā, pirms skolas sākuma radošās un izglītojošās aktivitātēs dienu pavadīja 42 bērni, kuri bija iedalīti trīs vecuma grupās, katrai vecuma grupai tika organizētas atbilstošas radošas, izzinošas aktivitātes.

  • Radošās/izglītojošās aktivitātes bērniem no 2-6 gadiem tika nodrošinātas sadarbībā ar bērnu attīstības centru “Augam kopā”;
  • Radošās/izglītojošās aktivitātes bērniem no 7-12 gadiem nodrošināja Montesori pedagogs, bērnu attīstības speciālists Laura Jankovska;
  • Radošās/izglītojošās aktivitātes bērniem no 13-16 gadiem nodrošināja Radošais psiholoģijas centrs “Ģimenei” .

Bērnu aktivitāšu nodarbības bija nepieciešamas, jo reizi gadā audžuģimenēm jāapmeklē likumdošanā noteiktā pilnveides apmācība, kura notika Liepājas Olimpiskajā centrā 30.08.2019. Bieži ģimenes jūtas satrauktas, uz mācībām netiek abi pieaugušie, jo nav kas šajā laikā pieskata un nodarbina bērnus. Šogad pilnveides mācības apmeklēja 65 Atbalsta centra “Liepāja” audžuvecāki. Tā kā tika saņemts atbalsts no Darmštates Iniciatīvas fonda, audžuģimenēm bija iespēja pilnvērtīgi apmeklēt pilnveides mācības, jo šajā laikā bērniem bija savas nodarbības.

2. 6.augustā notika pieredzes apmaiņas brauciens, kas ļāva audžuģimenēm dalīties pieredzē ar Latgales reģiona audžuģimenēm, pārrunāt kopīgās grūtības, novērtēt Liepājas pašvaldības atbalstu audžuģimenēm. Pieredzes apmaiņas brauciens saliedēja un radīja kopības izjūtu audžuģimenēm, kuras ikdienā nesastopas.