AGRĪNĀS INTERVENCES PAKALPOJUMS

AGRĪNĀS INTERVENCES PAKALPOJUMS

Pakalpojums tiek nodrošināts Kurzemes ģimeņu atbalsta centrā “Liepāja”