VARDARBĪBĀ CIETUŠĀM PERSONĀM

VARDARBĪBĀ CIETUŠĀM PERSONĀM

Par vardarbību ģimenē atzīstams jebkurš aizskārums, neatkarīgi no tā, vai tas ir noticis starp esošajiem vai bijušajiem laulātajiem, esošajiem vai bijušajiem partneriem nereģistrētā laulībā, radiniekiem pirmajā pakāpē (bērniem un vecākiem), radiniekiem otrajā pakāpē (mazbērniem, vecvecākiem, brāļiem un māsām), personām, kurām ir kopīga (nedalīta) saimniecība (kopīgi dzīvo vienā privātmājā vai dzīvoklī).

“Sociālā atbalsta un izglītības fonds” atbalsta centrs “DŪJA”, Rīgā piedāvā vardarbībā cietušām personām sekojošus pakalpojums:

1. Vardarbībā cietušo pilngadīgo personu rehabilitācija, individuālu speciālistu konsultāciju veidā (Rīgā). Pakalpojumu var saņemt pilngadīgas personas – gan sievietes, gan vīrieši – kas ir cietuši no dažāda veida vardarbības.

Izprotot vardarbības ģimenē daudzpusīgo ietekmi, atbalsta centrs izmanto atbalsta modeli.
Pakalpojumu spektrs ietver psiholoģisko atbalstu, juridiskās konsultācijas, palīdzību mājokļa jautājumos, kas paredzēti, lai palīdzētu personai pārvarēt vardarbības sekas. Atbalsta centra personālu veido dažādu jomu speciālisti – sociālie darbinieki, psihologi, juristi, karjeras konsultanti, kuri sadarbojas, lai palīdzētu personām ceļā uz atveseļošanos un neatkarību.

2. Drošs patvērums (krīzes dzīvoklis). Nodrošina augsta vardarbības riska gadījumos, kad vardarbībā cietušās pilngadīgās personas veselība un dzīvība ir apdraudēta. Drošu patvērumu (krīzes dzīvokli) var saņemt kopā ar bērnu/iem un tā atrašanās vieta ir anonīma.

Tiek piedāvāts droša un mierinoša vide personām, kuras cietušas no vardarbības ģimenē. Centrs ir ne tikai patvērums, tas simbolizē jaunu sākumu, vietu, kur var justies droši, dziedināties un sākt no jauna veidot savu dzīvi prom no vardarbības ēnas.

*Pakalpojumus var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā (tam nav obligāti jābūt Tavas dzīvesvietas sociālajam dienestam) vai tieši pie pakalpojuma sniedzēja.

Vairāk informācijas zvanot Tālr. 62005081, mob. 25915513 vai rakstot e-pastā: [email protected].